Tot ziens Gebr. Gardenier v.o.f.

Waarom kunnen we u niet van dienst zijn ?

Gebr. Gardenier v.o.f zal als bedrijf geen diensten meer aanbieden en zal beeindigd worden zodat we zelfstandig of in loondienst de weg in de toekomst mogen gaan.

Wij danken onze medewerkers, opdrachtgevers en leveranciers voor het gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking van vele jaren.
Zonder vertrouwen en team-werk kan een onderneming niet zo lang bestaan.
We gedenken hen die ons al ontvallen zijn, de bedrijven die al niet meer bestaan maar ook aan de volgende generatie die een eigen weg zal gaan.
Verleden en toekomst: `Alles heeft een bestemde tijd,(Prediker 3:1).
Dank voor uw opdrachten en gedeelde tijd.

Voor informatie kunt u contact met ons opnemen.